Pædagoguddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med børn eller unge. Måske har du erfaring som babysitter, eller du har arbejdet som frivillig med børn og unge, og så vil du gerne tage en professionel uddannelse. Pædagoguddannelsen tager 3,5 år, og du kan læse til pædagog mange steder i landet. Det er en uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde inden for forskellige områder som fx daginstitutioner, døgninstitutioner,…

Læs til lærer

maj 24, 2021

Læreruddannelsen er en populær uddannelse, som kan bruges på flere måder. Man kan fx undervise i folkeskolen eller på friskoler, højskoler eller aftenskoler. Hvordan kommer du i gang? Du kan tage en læreruddannelse med SU, eller du kan vælge en læreruddannelse med løn, som nogle uddannelsesinstitutioner udbyder. Når du begynder på en læreruddannelse, vælger du dig ind på nogle bestemte fag, som du gerne vil undervise i, når du er…

Uddannelsen til politibetjent er spændende. Den foregår på Politiskolen i København og Fredericia. For at tage uddannelsen skal man både ansættes og uddannes hos Politiet. Uddannelsen veksler mellem ophold på begge skoler samt praktik i en politikreds. For at blive optaget på uddannelsen skal man bestå en fysisk prøve. Uddannelsen er bygget op omkring temaer og cases. Her er det en række problemstillinger, der er relevante for samfundet, der skal…

Vil man være en af hverdagens helte, så kan det være, at en uddannelse som ambulancebehandler er det rette valg. Ambulancebehandlere er dem, der rykker ud, når mennesker kommer til skade og har brug for at blive hentet af en ambulance. Man kan tage uddannelsen to forskellige steder i Danmark – i Hillerød og i Esbjerg. På skolen lærer man om nødhjælp. Man kommer også til at tage et stort…

Vi lever i dag i en verden, hvor der bliver længere og længere mellem de ufaglærte jobs. Mange af de produktionsvirksomheder, som tidligere tilbød stillinger, der kunne varetages af uuddannet arbejdskraft, har for længst flyttet deres operation østpå. Det vil sige, at hvis man vil være attraktiv på arbejdsmarkedet i Danmark som tiderne ser ud i dag, så er det altså alfa og omega at have en uddannelse, da dette…

Den vigtige skolestart

januar 21, 2019

En god skolestart er første skridt på vejen til et sundt og indholdsrigt uddannelsesliv for dit barn. Når han eller hun for første gang træder ind på skolen, er det blot den første dag af rigtig mange. Af samme grund er det også vigtigt, at barnet oplever den første tid som givende og spændende. En del af denne opgave ligger hos skolen, hos lærerne – og til en vis grad…