Den inkluderende folkeskole

september 27, 2018

Nogle mener, at det er rigtig godt for børn at blive inkluderet i en folkeskole, fordi et handicap ikke skal være en klods om benet. Andre mener, det er ødelæggende for det handicappede barn, der kan have svært ved at finde venner og generelt følge med i undervisningen.

Det er et spørgsmål om, hvor rummelig folkeskolen skal være, men samtidig en erkendelse af, at der er både børn og voksne, der ikke passer ind sammen med gennemsnittet. Her er det vigtigt, at et samfund som vores kan rumme dem på andre måder og tilbyde dem et alternativ, der gør deres hverdag god og tryg.

Et handicap som ADHD og autisme kræver en udredning, hvor både barnet og forældrene deltager, men i sidste ende er det ikke dem, der træffer beslutningen om, hvilket skoletilbud barnet skal have.

For nogle er folkeskolen det rigtige vag, for andre er det helt forkert. Selve udredningen og barnets fremtid skal være i fokus, lige som det skal for alle andre børn.

Nogle mener, at folkeskolen ikke er for alle. At være rummelig er også at forstå, at der er dem, der har brug for noget helt andet.