Bedre læring med et godt intranetsystem

marts 3, 2022

At vi bruger de digitale teknologier i undervisning i dag er ikke nogen nyhed. Tværtimod er det digitale bærende for moderne undervisning. Det gælder lige fra digitale tavler til brugen af computere og smartphones i timerne til digital søgning af information, som gør undervisningen mere kvalificeret.

Også brugen af intranet er en afgørende ting for, om man som lærer og studerende oplever kvalitet i undervisningen. Man kan i dag få intranetsystemer af mange typer, og blandt andet via https://www.preciofishbone.dk/, som er en virksomhed, der især fokuserer på intranet, men også på Office 365 pakken. Altså elementer, der er afgørende for, om vi kan kommunikere sammen, dele viden og skabe mere læring i de undervisningsmiljøer, vi som lærere og studerende færdes i.

Intranettet bærer den interne kommunikation

Et velfungerende intranet er kernen i den interne kommunikation, både mellem studerende indbyrdes og mellem studerende og lærere. Man kan trække på de generelle intranetsystemer, som undervisningsinstitutionerne byder på, men med et specialiseret intranet fra https://www.preciofishbone.dk/ åbner der sig nye muligheder for en målrettet og læringsberigende kommunikation. Del viden, del dokumenter og skab erfaring gennem et intranet fra https://www.preciofishbone.dk/ – dermed er der skabt en afgørende base for digital læring, som er så afgørende i dag. Også selv om digital undervisning ikke fuldt ud kan erstatte den fysiske undervisning – det er der mange undersøgelser, der viser.

Med et godt intranet kan man hjælpe hinanden

Et velfungerende intranet er et af de vigtige elementer i at få moderne undervisning til at fungere optimalt. Her kan elever og studerende hjælpe hinanden – man kan sige, at intranettet udvider platformen for det fysiske gruppearbejde til også at omfatte det digitale univers. Man kan dele filer, som bærer fælles viden, og man kan bruge intranettet til at give feedback på opgaver og afhandlinger, som de studerende udarbejder.

Ofte fungerer det således, at en opgave fra en studerende i første omgang skal læses af et par af de andre medstuderende, der så skal give feedback på opgaven, inden den går videre til underviserens bedømmelse. Et velfungerende intranet er oplagt til at dele denne slags filer, og det kan gøres i mere eller mindre lukkede rum afhængigt af, hvad man har aftalt med hinanden.

Et intranet kan også fungere som database for fælles viden. Hvis man som studerende finder en spændende artikel om et emne, som man arbejde med på holdet, kan man lægge den op i intranettets database og derfor bidrage til vigtig, fælles viden. Det samme kan underviseren gøre med inspirationstekster, der måske ikke er pensum, men som kan være ekstra viden til de studerende, der gerne vil fordybe sig inden for et område. Et system fra https://www.preciofishbone.dk/ kan være den ideelle kanal for dette, så undersøg mulighederne og find ud af, hvilken løsning der egner sig bedst for jeres institution.