Tag en uddannelse som ambulancebehandler

marts 31, 2020

Vil man være en af hverdagens helte, så kan det være, at en uddannelse som ambulancebehandler er det rette valg. Ambulancebehandlere er dem, der rykker ud, når mennesker kommer til skade og har brug for at blive hentet af en ambulance. Man kan tage uddannelsen to forskellige steder i Danmark – i Hillerød og i Esbjerg.

På skolen lærer man om nødhjælp. Man kommer også til at tage et stort kørekort, så man kan køre en ambulance. Som ambulancebehandler skal man rykke ud, når mennesker har brug for akut hjælp. Det er f.eks. ved ulykker eller sygdom. Under uddannelsen lærer man at udføre redningsarbejde. Man bliver rustet til at kunne klare forskellige situationer, og at kunne behandle akut er også en af disse.

Som ambulancebehandler skal man være godt klædt på til opgaven. Det indebærer også, at man skal have en helt bestemt uniform på. Man kan derfor gemme sit eget tøj til fritiden, og et par gode Nike sko kan de fleste altid bruge.

Ambulancebehandler – en uddannelse for livet

Som elev på uddannelsen til ambulancebehandler lærer man både at behandle på ulykkesstedet og i selve ambulancen. Man lærer også at transportere de syge eller tilskadekomne. Det gælder nemlig om at få dem både hurtigt og sikkert frem til det nærmeste hospital.

Det tager 4 år og 7 måneder at tage uddannelsen inkl. de to grundforløb. Når grundforløbene er overstået, skal man i praktik, og herefter vil uddannelsen veksle mellem praktik og skoleophold. Det kaldes for hovedforløbet. Man skal derfor have fundet en praktikplads i løbet af grundforløbene.

Man lærer mange ting i løbet af uddannelsen. Både køreteknik og udrykningskørsel er på programmet, mens man også lærer noget om fysiologi, anatomi, sygdomme og psykologi. På praktikstedet bliver man oplært i de arbejdsopgaver, der ligger der. Praktikken foregår altid på en arbejdsplads, og det kan eksempelvis være Hovedstadens Beredskab. Uddannelsen afsluttes altid med en svendeprøve, der skal bestås.

Adgangskrav til uddannelsen

For at starte på uddannelsen som ambulancebehandler skal man have bestået 9. eller 10. klasse. Man skal også som minimum have fået et gennemsnit på 2,0 i dansk og matematik. Man skal også være erklæret uddannelsesparat, hvis man kommer lige fra folkeskolen. Derudover skal man være mindst 21 år, den dag man starter på hovedforløbet.

For at starte på hovedforløbet skal man have gennemført grundforløbet. Her skal tages certifikater i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og vejen som arbejdsplads. Herudover er det en forudsætning, at man har en uddannelsesaftale, inden hovedforløbet kan påbegyndes. Det er derfor også en god idé at komme i gang med at søge praktikplads så tidligt som overhovedet muligt. Man kan som elev på ambulancebehandleruddannelsen finde praktikpladser mange forskellige steder rundt omkring i landet.