Et utal af friskoler

november 17, 2018

Lige som det er helt tilladt at undervise sine børn hjemme, så er det muligt at lade sine børn indskrive på en af de mange friskoler, der findes over hele landet. Det er skoler, der er underlagt friskoleloven, og hvor eleverne skal have den samme læring, når de afslutter enten 9. eller 10. klasse, som de ville have fået på en almindelig folkeskole. Undervisnigen skal nemlig stå på mål med den i den ordinære grundskole.

Der, hvor friskolerne adskiller sig, er, at de ofte bygger på et religiøst grundlag eller på baggrund af Grundvigs tanker om skoling. I Sønderjylland findes der også tyske skoler, der henvender sig til det tyske mindretal, der bor her. Der er tilsvarende danske alternativer på den anden side af grænsen.

Der er dog intet krav til en bestemt religiøs overbevisning, og et barn kan uanset religiøs overbevisning blive indskrevet på en friskole.

Ingen roser uden torne

Langt de fleste friskoler lever op til de regler, der findes omkring undervisning af børn, og en stor tilslutning fra forældre over hele landet viser, at friskoler er populære. Mange mener, at børn lærer mere og allerede i en und alder bliver bedre klædt på til voksenlivet. Andre mener, skolen bygger på et godt grundlag, som de gerne vil støtte op om.

Men selvom de fleste friskoler fungerer helt perfekt på lige fod med folkeskolerne, så er der ind imellem brodne kar, der sætter dem alle i et dårligt lys. Senest har der i medierne været fokus på skoler med en religiøs dagsorden, der stred mod de demokratiske værdier i samfundet.

Det har betydet, at reglerne for friskoler skal strammes på rigtig mange områder. Den tungeste her bliver, at de skoler, der ikke overholder de reger, der er, mister deres støtte.

Det er penge, skolerne får svært ved at kunne undvære. Friskoler er ofte noget, der involverer forældrebetaling, men en stor del af finansieringen kommer fra offentlige midler. At blive ramt på pengepungen giver derfor store økonomiske konsekvenser.

På den anden side til langt de fleste mennesker mene, at det er helt i orden, for det er de færreste, der har lyst til at støtte skoler, der underviser i det modsatte af danske værdier. Det sikres konkret ved, at der vil blive ført et skarpere tilsyn.