Tag en uddannelse som politibetjent

april 8, 2020

Uddannelsen til politibetjent er spændende. Den foregår på Politiskolen i København og Fredericia.

For at tage uddannelsen skal man både ansættes og uddannes hos Politiet. Uddannelsen veksler mellem ophold på begge skoler samt praktik i en politikreds. For at blive optaget på uddannelsen skal man bestå en fysisk prøve.

Uddannelsen er bygget op omkring temaer og cases. Her er det en række problemstillinger, der er relevante for samfundet, der skal løses. Under uddannelsen får man elevløn. Man skal være 21 år for at søge ind i politiet, og man kan også sagtens søge ind senere i livet. Måske har man drevet egen virksomhed i nogle år og ønsker at gå en ny vej eller gøre det sideløbende. Det er dyrt at drive virksomhed, men man kan få et erhvervslån til flere forskellige tiltag. Så kan man også komme i gang med at studere ved siden af, hvis drømmen går på det.

På Politiskolen undervises man både i helt almindelige fag og fag relateret til politifaget. Man får dybdegående indsigt i polititeori, kriminologi og udenrigstjeneste. Man vil også få læring inden for identifikation af narkotika. Undervisningen rummer også viden om strafferet, personaleforhold, ledelse og psykologi.

Uddannelsen til politibetjent åbner mange døre

Som uddannet politibetjent kan man søge ind til alle enheder inden for politiet. Man kan også søge ind i Rigspolitiet og de afdelinger, der hører herunder. Basisuddannelsen varer 2 år og 4 måneder og er bygget op omkring 3 semestre. Det første semester foregår på Politiskolen, og det varer i alt 11 måneder. Det andet semester foregår på en politistation, og her skal man bruge alt det, man har lært i løbet af de første 11 måneder på Polistikskolen. Her kører man patrulje sammen med en erfaren politibetjent, og man skriver ligeledes rapporter. Man får også et grundigt indblik i både efterforskning og forebyggende arbejde.

Det tredje og sidste semester foregår igen på Politiskolen. Det varer 6 måneder. Her handler det om at gå i dybden med forskelligartede politiopgaver, og der arbejdes med både teori og metode. Man får blandt andet undervisning i Politi og kulturel mangfoldighed, skydeteknik, aktuel kriminalitet samt vold, færdsel og politiidentitet.

Når tredje semester er ved at være gennemført, afsluttes uddannelsen med et eksamensprojekt. Projektet skal vise, at man ved brug af teori og metode kan arbejde med en problemstilling i relation til politiarbejdet. Problemstillingen til eksamensprojektet udvælger man selv.

Når uddannelsen er gennemført, er man rustet til at varetage et arbejde i politiet. Man bestemmer selv, hvor man søger hen, og hvad man kunne tænke sig at arbejde med. Nogle elever bliver ansat der, hvor de har været i praktik, mens andre søger et andet sted hen. Der er heldigvis en bred vifte af muligheder hos politiet.