Tag en pædagoguddannelse

juni 25, 2021

Pædagoguddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med børn eller unge. Måske har du erfaring som babysitter, eller du har arbejdet som frivillig med børn og unge, og så vil du gerne tage en professionel uddannelse.

Pædagoguddannelsen tager 3,5 år, og du kan læse til pædagog mange steder i landet. Det er en uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde inden for forskellige områder som fx daginstitutioner, døgninstitutioner, skolefritidsordninger eller asylcentre. Som pædagog kommer du til at beskæftige dig med børn og unges udvikling, pleje og omsorg, og det er et spændende arbejdsområde, men det kan også være hårdt, fordi pædagoger tit bliver pressede af lave normeringer, dvs. der er for lidt personale til børnene. Men i 2020 er indgået en ny aftale om flere penge til landets daginstitutioner, så de kan ansætte mere personale.

Vil du gerne arbejde med udsatte børn og unge

Vælger du at uddanne dig og arbejde inden for specialområdet, så kan du fx få arbejde på en døgninstitution eller et asylcenter, hvor du møder udsatte børn og unge, som har brug for ekstra omsorg. Vi mennesker har alle brug for en tryg base og nogle mennesker i vores liv, som vi har tillid til. Udsatte børn og unge har i endnu højere grad brug for støtte og omsorg. Men som pædagog har du også brug for at slappe af og finde ro i dine omgivelser, når du har fri. Du kan fx indrette dit hjem i rolige farver med møbler og flotte patchworktæpper, hvor du kan nyde samværet med din egen familie.

Pasning af børn i daginstitution og SFO

Det kan også være, at du gerne vil arbejde i en vuggestue, børnehave eller SFO, hvor mange børn tilbringer deres tid hver dag. Her er det som pædagog din opgave at imødekomme børnenes behov for pleje og omsorg og samtidig stimulere dem til at udvikle sig gennem leg og samvær med andre børn. Det er i virkeligheden et stort ansvar, man har som pædagog, men det er også sjovt og berigende at være sammen med børn og se dem udvikle sig. Du skal være god til at kommunikere, samarbejde og konfliktløsning, for det er ikke kun børnene, du tilbringer tid sammen med. Du skal planlægge og koordinere det daglige arbejde med dine kolleger, og du skal kunne tale og samarbejde med forældrene til børnene i den institution, hvor du arbejder. Du får i den grad brug for dine evner til at omgås andre mennesker på en konstruktiv måde.

Sådan ansøger du

Der er ansøgningsfrist hver år i marts og juni, alt efter om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Du kan ansøge om at komme ind på pædagoguddannelsen direkte fra gymnasiet, men generelt kan det anbefales, at du har et par års erhvervserfaring som fx pædagogmedhjælper, vikar eller laver frivilligt arbejde, så du får noget konkret erfaring med at arbejde med børn og unge. Det vil komme dig til gavn i løbet af din uddannelse. Du kan søge ind på meritpædagoguddannelsen, som tager to år, hvis du har en uddannelse i forvejen. Hvis du gerne vil bygge oven på din pædagoguddannelse, så kan du tage forskellige diplomuddannelser eller masteruddannelser.