Folkeskolen er ikke for alle

august 14, 2018

Selvom folkeskolen er meget rummelig, og at det er et ønske fra politikernes side, at stort set alle børn kommer i en folkeskole, så er der børn, der har særlige behov, og som derfor ikke er egnet til at gå lige der.

En af disse grupper er børn med autisme. De har særlige behov for at kunne få deres hverdag til at fungere, for deres hjerner fungerer ikke som andres. Derfor er der specialskoler for børn med autisme og også tilbud for børn, der har andre mentale eller fysiske handicaps.

I nyhederne er der tit artikler om forældre, der enten fortæller om, hvor stor en glæde det er for både dem og deres børn, at børnene går på en specialskole, hvor der tages hensyn til deres handicaps. Børnene får en bedre hverdag og en bedre fremtid og de bliver klædt på til at kunne klare sig selv senere i livet, gennemføre videre uddannelse og bare kunne klare sig selv som voksne.

Ligeledes kan du læse om forældre, der er kede af, at deres børn skal inkluderes i en almindelig folkeskoleklasse, hvor barnet ikke trives, og hvor forældrene råber vagt i gevær.