Forskellige krav

marts 19, 2018

Der er forskellige krav til forskellige uddannelser, og det er med at holde fokus på det, når du skal til at finde det, som du gerne vil uddanne dig til senere.

For der er nogle uddannelser, som kræver en almindelig gymnasieuddannelse, nogle kræver kun at du har taget folkeskolens afgangsprøve, mens andre igen kræver, at du har en grundøkonomisk uddannelse for at kunne kom i lære.

Det er en jungle, og det er derfor, der er vejledere, som sikrer, at du får den rigtige vejledning, så du kommer ind på det, som du skal ind på, for at sikre, du kan komme i gang med din uddannelse senere.

Det er dog ikke kun de krav, som der stilles til grunduddannelsen, som kommer til at betyde noget for det studie, du senere kan vælge, det er karaktererne, og nogle gange den motiverede ansøgning, som nogle studier forlanger, du skal sende. Så det er ikke for sjov, at der er så mange lærere, ældre eller andre, som siger, du skal sørge for at hænge i med skolen og få de gode karakterer, for det er med til at åbne mange flere døre, jo bedre karakterer du har.

Uddannelser med særlige krav

Der er nogle studier, hvor du skal have en vis alder for at kunne søge om at blive optaget. Det gælder for eksempel politiet, hvor du skal være 21 år og også ved uddannelsens afslutning være dansk statsborger for at kunne arbejde der, og der er også nogle særlige fysiske og mentale krav, som du skal kunne bestå, for at kunne blive optaget.

Alderskravet skyldes, at det kræver en vis modenhed at arbejde som politimand, det fysiske siger sig selv for de fleste, mens det mentale skyldes, at arbejdet til tider kan være rigtig hårdt, og kravet om indfødsret skyldes, du skal ansættes som tjenestemand.

Nogle videregående studier som for eksempel teologi kræver, du kan minimum et af de klassiske uddøde sprog som latin eller græsk, og det ses gerne, at du har kendskab til andre klassiske sprog og har haft religion og historie som hovedfag.

Mange tekniske fag som ingeniørstudierne stiller krav til matematik, fysik og kemi, noget der generelt går igen for de naturvidenskabelige studier, mens andre alene stiller krav til, at du opfylder det krav til et bestemt karaktergennemsnit, der er det pågældende år.